உணவு


Français repas
Albanais ngrenië
Allemand Essen
Anglais meals
Arabe الوجبات
Chinois 用餐
Espagnol comida
Grec γεύμα
Hébreu ארוחה
Italien pasto
Portugais refeição
Roumain masă
Russe еда
Soninké yigande
Turc öğün
Ukrainien їжа/прийом їжіஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு