உலகஉருண்டை


Français globe
Albanais globi
Allemand Globus
Anglais globe
Arabe كرة أرضية
Chinois 地球仪
Espagnol globo
Grec σφαίρα
Italien globo
Portugais globo
Roumain un glob
Russe глобус
Soninké ɲiiɲanxolle
Turc yuvarlak
Ukrainien глобусஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்