உலகம்


Français monde
Albanais bota
Allemand Welt
Anglais world
Arabe عالم
Chinois 世界
Espagnol mundo
Grec κόσμος
Hébreu עולם
Italien mondo
Portugais mundo
Roumain lume
Russe мир
Soninké duna
Turc dünya
Ukrainien світ
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்