ஏழாம் வகுப்பு (12 13 வயது பிள்ளைகள்)


Français 5ème
Albanais klasa shtatë
Allemand 7. Klasse
Anglais year 12 to 13 years old
Arabe قسم من 12 الى 13 سنة
Chinois 初中二年级 (14到15岁)
Espagnol clase de 12 a 13 años
Grec πρώτη γυμνασίου (τάξη από 12 έως 13 ετών)
Hébreu כיתה ז'
Italien classe dai 12 ai 13 anni
Portugais 7.º ano
Roumain 5 (clasa de la 12 la 13 ani)
Russe класс от 12 до 13 лет
Soninké siina ɲerundi (siino tanmi do fillo katta siino tanmi do sikko)
Turc ortaokul 2.sınıf (12-13 yaş arası)
Ukrainien 7 класகல்லூரி பள்ளிப்பருவம்