ஒலி


Français son
Albanais Mot inexistant
Allemand Laut
Anglais sound
Arabe صوت
Chinois
Espagnol sonido
Grec ήχος
Hébreu צליל
Italien suono
Portugais som
Roumain sunetul
Russe звук
Soninké xanne
Turc ses
Ukrainien звукஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு