ஓவியம்


Français peinture
Albanais pikturë
Allemand Malen
Anglais painting
Arabe طلاء
Chinois 绘画
Espagnol pintura
Grec ζωγραφική
Hébreu ציור
Italien pittura
Portugais pintura
Roumain pictură
Russe рисование красками
Soninké jago
Turc resim
Ukrainien малюванняஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு