கணிப்பான்


Français calculatrice
Albanais kalkulator
Allemand Taschenrechner
Anglais calculator
Arabe آلة حاسبة
Chinois 计算机
Espagnol calculadora
Grec αριθμομηχανή
Hébreu מחשבון
Italien calcolatrice
Portugais calculadora
Roumain calculator
Russe калькулятор
Soninké jaatendimesi
Turc hesap makinesi
Ukrainien калькуляторஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்