கற்றல்


Français apprentissages
Albanais mësime
Allemand Lernprozess
Anglais learning environment
Arabe التعلم المدرسي
Chinois 学习
Espagnol aprendizaje
Grec μάθηση
Hébreu הכשרות
Italien insegnamenti
Portugais aprendizagens
Roumain învățare
Russe обучение
Soninké xaranwu
Turc öğrenme
Ukrainien навчання
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு