கற்றல்


Français apprentissages
Allemand Lernprozess
Anglais learning environment
Arabe التعلم المدرسي
Chinois 学习
Espagnol aprendizaje
Grec μάθηση
Hébreu הכשרות
Italien insegnamenti
Portugais aprendizagens
Roumain învățare
Russe обучение
Soninké xaranwu
Turc ö_renme
Ukrainien навчанняஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு