கவலை


Français inquiet
Albanais i shqetësuar
Allemand besorgt
Anglais worried
Arabe قلق
Chinois 担心
Espagnol inquieto
Grec ανήσυχος
Hébreu דואג (m) / דואגת (f)
Italien preoccupato
Portugais preocupado
Roumain îngrijorat
Russe взволнованный
Soninké jootinte
Turc endişeli
Ukrainien занепокоєнийஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு