கிராமப்புறம்


Français campagne
Albanais fshat
Allemand Land / ländliche Gegend
Anglais countryside
Arabe ريف
Chinois 乡村
Espagnol campo
Grec ύπαιθρος
Hébreu קמפיין
Italien campagna
Portugais campo
Roumain la ţară / la sat
Russe село
Soninké gundundebe
Turc kırsal
Ukrainien сільська місцевістьஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்