குட்டிப்பது


Français boire
Albanais me pire (qumesht)
Allemand trinken
Anglais drink
Arabe يشرب
Chinois
Espagnol beber
Grec πίνω
Hébreu לשתות
Italien bere
Portugais beber
Roumain a bea
Russe пить
Soninké nan mini / na a mini
Turc içmek
Ukrainien питиஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு