கூட்டல்


Français addition
Albanais shtesë
Allemand Addition / Plusrechnen
Anglais addition
Arabe إضافة
Chinois 加法
Espagnol adición
Grec πρόσθεση
Hébreu חיבור
Italien addizione
Portugais adição
Roumain adaos
Russe Сложение
Soninké kafumande
Turc hesap
Ukrainien додаванняஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு