சகோதரன்


Français frère
Albanais vëllai
Allemand Bruder
Anglais brother
Arabe أخ
Chinois 兄弟
Espagnol hermano
Grec αδερφός
Hébreu אח
Italien fratello
Portugais irmão
Roumain frate
Russe брат
Soninké xoxonayugo – gidayugo
Turc erkek kardeş
Ukrainien братஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு