சதுரம்


Français carré
Albanais katror
Allemand Quadrat
Anglais square
Arabe مربع
Chinois 正方形
Espagnol cuadrado
Grec τετράγωνο
Hébreu מרובע
Italien quadrato
Portugais quadrado
Roumain pătrat
Russe квадрат
Soninké konpojunguntanne
Turc kare
Ukrainien квадратஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி