சமதரையற்ற


Français relief
Albanais mot inexistant
Allemand Relief / hügelig
Anglais relief
Arabe تضاريس
Chinois 起伏
Espagnol relieve
Grec ανάγλυφο
Italien rilievo
Portugais relevo
Roumain relieful
Russe рельеф
Soninké gide
Turc engebe
Ukrainien рельєфஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்