சாப்பிடுதல்


Français manger
Albanais me ngrenë
Allemand essen
Anglais eat
Arabe أكل
Chinois
Espagnol comer
Grec τρώω
Hébreu לאכול
Italien mangiare
Portugais comer
Roumain a mânca
Russe есть
Soninké nan yige / na a yiga
Turc yemek
Ukrainien їстиஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு