சேர்க்கை


Français admission
Albanais pranimi
Allemand Aufnahme / Zulassung
Anglais admission
Arabe القبول
Chinois 准许入学
Espagnol admisión
Grec είσοδος
Hébreu קבלה
Italien ammissione
Portugais admissão
Roumain admitere
Russe приём
Soninké wutiye
Turc kabul
Ukrainien прийом до школиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி சேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு