தசை வலுப்படுத்தும் உடற்பயிற்சி


Français gymnastique
Albanais gjimnastikë
Allemand Turnen
Anglais gym
Arabe جمباز
Chinois 体操
Espagnol gimnasia
Grec γυμναστική
Hébreu התעמלות
Italien ginnastica
Portugais ginástica
Roumain gimnastică
Russe гимнастика
Soninké fataxaayande
Turc jimnastik
Ukrainien гімнастика/зарядкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு