துடைக்கும் பஞ்சு


Français coton
Albanais pambuku
Allemand Watte
Anglais cotton
Arabe قطن
Chinois 棉花
Espagnol algodón
Grec βαμβάκι
Hébreu צמר גפן
Italien cotone
Portugais algodão
Roumain bumbac
Russe хлопок
Soninké kotolle
Turc pamuk
Ukrainien ватаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு