துருவங்கள்


Français pôles
Allemand Pole
Anglais Poles
Arabe أقطاب
Chinois 地球两极
Espagnol polos
Grec πόλος
Hébreu קטבים
Italien poli
Portugais pólos
Roumain polurile
Russe полюса
Soninké ɲanxeppu
Turc kutuplar
Ukrainien полюсиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்