தூரிகை


Français pinceau
Albanais furçe
Allemand Pinsel
Anglais paintbrush
Arabe ريشة
Chinois 画笔
Espagnol pincel
Grec πινέλο
Hébreu מכחול
Italien pennello
Portugais pincel
Roumain perie de vopsea
Russe кисточка
Soninké jagondisolle
Turc resim fırçası
Ukrainien пензлик
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு