நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளியில் விளையாட்டுக் கல்வி


Français EPS (éducation physique et sportive)
Albanais fiskulture
Allemand Sportunterricht
Anglais PE (Physical Education)
Arabe تربية بدنية و رياضية
Chinois 体育课
Espagnol educación física y deportes
Grec φυσική αγωγή
Hébreu חינוך גופני
Italien educazione fisica
Portugais Educação física
Roumain sport
Russe школьный предмет EPS
Turc beden eğitimi ve spor
Ukrainien шкільний предмет EPSகல்லூரி பாடங்கள்