நண்பி


Français amie
Albanais shoqe/mike
Allemand Freundin
Anglais friend
Arabe صديقة
Chinois 朋友
Espagnol amiga
Grec φίλη
Hébreu חברה
Italien amica
Portugais amiga
Roumain prietenă
Russe подруга
Soninké mejanyaxare
Turc arkadaş
Ukrainien подругаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்