நாட்டின் எல்லை


Français frontière
Albanais kufijtë
Allemand Grenze
Anglais border
Arabe حدود
Chinois 边境
Espagnol frontera
Grec σύνορo
Hébreu גבול
Italien frontiera
Portugais fronteira
Roumain frontieră
Russe граница
Soninké ginge
Turc sınır
Ukrainien кордонஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்