நெடுவரிசை


Français colonne
Albanais kolonë
Allemand Säule / Spalte
Anglais column
Arabe عمود
Chinois
Grec στήλη
Hébreu טור
Italien colonna
Portugais coluna
Roumain coloană
Russe столбец
Soninké Konpe
Turc sütun
Ukrainien колонкаஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு