நொறுக்குத் தீனி


Français goûter
Allemand Zwischenmalzeit
Anglais snack
Arabe لمجة
Chinois 点心
Espagnol merienda
Grec δοκιμάζω
Hébreu ארוחת ארבע
Italien merenda
Portugais lanche
Roumain gustare
Russe полдник
Soninké nellanfo / lellanfo
Turc ara ögün
Ukrainien полуденокஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு