பயணம்


Français voyage
Albanais udhëtim
Allemand Reise
Anglais travels
Arabe رحلة
Chinois 旅游
Espagnol viaje
Grec ταξίδι
Hébreu מסע
Italien viaggio
Portugais viagem
Roumain călătorie
Russe путешествие
Soninké terende
Turc gezi
Ukrainien подорожஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு