பரப்பளவு


Français droite
Albanais djathtë
Allemand Gerade
Anglais line
Arabe خط مسطقيم
Chinois 直线
Espagnol derecha
Grec ευθεία
Hébreu קן
Italien destra
Portugais reta
Roumain dreaptă
Russe прямая
Soninké noone
Turc doğru çizgi
Ukrainien прямаஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி