பள்ளி காப்பீடு


Français assurance scolaire
Albanais sigurim shkollorë
Allemand Schülerunfallversicherung
Anglais school insurance
Arabe تأمين مدرسي
Chinois 学生保险
Espagnol Seguro escolar
Grec σχολική ασφάλεια
Hébreu ביטוח בית ספר
Italien assicurazione scolastica
Portugais seguro escolar
Roumain asigurare şcolară
Russe школьное страхование
Soninké Xaransiransi
Turc eğitim sigortası
Ukrainien шкільне страхуванняஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிர்வாகம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு