பள்ளி மருத்துவமனை


Français infirmerie
Albanais infermjeri
Allemand Sanitärsraum
Anglais Nurse's office
Arabe مستوصف
Chinois 医务室
Espagnol enfermería
Grec αναρρωτήριο
Hébreu מרפאה
Italien infermeria
Portugais enfermaria
Roumain infirmerie
Russe медпункт
Turc revir
Ukrainien медпунктஆரம்ப பள்ளி இடம் உடல்நலம் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு