பள்ளி முடிவுகள் (ரிசல்ட்ஸ்)


Français résultats
Albanais rezultatet
Allemand schulische Leistungen
Anglais academic report
Arabe نتائج
Chinois 成绩
Espagnol resultado escolar
Grec αποτελέσματα
Hébreu תוצאות
Italien risultati
Portugais resultados escolares
Roumain rezultate
Russe результаты
Turc ders sonuçları
Ukrainien результати
LSF   Langue des Signes Françaiseகல்லூரி பள்ளிப்பருவம்