பள்ளி வளாகத்தில், பள்ளி நேரத்திற்கு முன் அல்லது பின் நடக்கும் செயல்பாடு


Français activités périscolaires
Albanais aktivitet pas shkollor
Allemand außerunterrichtliche Aktivitäten (im Schulgebäude)
Anglais extracurricular activity
Arabe نشاط مدرسي موازي
Chinois 课外活动
Espagnol actividad extra-escolar
Grec εξωσχολική δραστηριότητα
Hébreu מועודונית
Italien attività extrascolastica
Portugais Atividade extracurricular
Roumain activitate în afara orelor de clasă
Russe внеклассное занятие
Turc ders dışı etkinlik
Ukrainien позакласне заняттяஆரம்ப பள்ளி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு