பள்ளி விதிகள்


Français règlement
Albanais rregullat e shkolles
Allemand Schulregeln
Anglais School rules
Arabe نظام داخلي
Chinois 校规
Espagnol reglamento
Grec κανονισμός
Hébreu תקנון
Italien regolamento
Portugais regulamento
Roumain regulament
Russe устав
Turc yönetmelik
Ukrainien статут
LSF   Langue des Signes Françaiseநடத்தை ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி