பெண்பால்


Français féminin
Albanais femërore
Allemand weiblich
Anglais feminine
Arabe مؤنث
Chinois 阴性
Espagnol femenino
Grec θηλυκό
Hébreu נקבה
Italien femminile
Portugais feminino
Roumain femininul
Russe женский род
Soninké yaxarinma
Turc dişil
Ukrainien жіночий рідஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு