பென்சில்


Français crayon
Allemand Bleistift
Anglais pencil
Arabe قلم رصاص
Chinois 铅笔
Espagnol creyón
Grec μολύβι
Hébreu עיפרון
Italien matita
Portugais lápis
Roumain creion
Russe карандаш
Soninké Xalibisegu
Turc kursun kalem
Ukrainien олівецьஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு