பெற்றோரின் அதிகாரம் ( உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்)


Français autorité parentale
Albanais autoritet prindëror
Allemand Sorgerecht
Anglais Parental/Guardian authority
Arabe السلطة الأبوية
Chinois 家长监护权
Espagnol autoridad parental
Grec γονική μέριμνα
Hébreu אישור הורים
Italien autorità genitoriale
Portugais Autoridade parental
Roumain autoritate părintească
Russe родительские права
Turc ebeveyn yetkisi
Ukrainien батьківські повноваження
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்