போர்ச்சுகீஸ் பாடம்


Français portugais
Albanais portugalisht
Allemand portugiesisch
Anglais Portuguese
Arabe برتغالية
Chinois 葡萄牙语
Espagnol portugués
Grec Πορτογαλλικά
Hébreu פורטוגזית
Italien portoghese
Portugais português
Roumain portugheză
Russe португальский
Soninké porutugeesinxanne
Turc Portekizce
Ukrainien португальська моваஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மொழி