மகள்


Français fille
Albanais vajza
Allemand Tochter
Anglais daughter
Arabe بنت
Chinois 女儿
Espagnol hija
Grec κόρη
Hébreu בת
Italien figlia
Portugais filha
Roumain fiică
Russe дочь
Soninké lenyaxare
Turc kız çocuk
Ukrainien донька
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு