மஞ்சள்


Français jaune
Albanais e verdhe
Allemand gelb
Anglais yellow
Arabe أصفر
Chinois 黄色
Espagnol amarillo
Grec κίτρινο
Hébreu צהוב
Italien giallo
Portugais amarelo
Roumain galben
Russe жёлтый
Soninké makkaji
Turc sarı
Ukrainien жовтий
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிறங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு