மருத்துவச் சந்திப்பு


Français visite médicale
Albanais vizitë mjekësore
Allemand ärztliche Untersuchung
Anglais medical appointment
Arabe زيارة طبيّة
Chinois 健康检查
Espagnol visita médica
Grec ιατρική επίκσεψη
Hébreu ביקור רופא
Italien visita medica
Portugais visita médica
Roumain vizită medicală
Russe медицинский осмотр
Soninké nan daga du faayi
Turc sağlık muayenesi
Ukrainien візіт до лікаряஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு