மாணவர்களுக்கு ஆர்வமுள்ள தொழில் அல்லது படிப்பின் அடிப்படையில் அவர்களின் கல்விப் பாதையைத் தேர்வுசெய்வது


Français orientation
Albanais orjentim shkollor
Allemand Bildungsorientierung
Anglais career counseling
Arabe توجيه مدرسي
Chinois 学业指导
Espagnol orientación escolar
Grec (scolaire - σχολικός) προσανατολισμός
Hébreu הכוונה מקצועית
Italien orientamento
Portugais orientação
Roumain orientare şcolară
Russe профориентация
Turc oryantasyon
Ukrainien профорієнтація
LSF   Langue des Signes Françaiseகல்லூரி பள்ளிப்பருவம்