மேற்கு


Français Ouest
Albanais perëndim
Allemand Westen
Anglais West
Arabe غرب
Chinois 西
Espagnol oeste
Grec Δύση
Hébreu מערב
Italien Ovest
Portugais oeste
Roumain Vest
Russe запад
Soninké Kinxenna
Turc Bati
Ukrainien Західஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்