வருத்தம்


Français triste
Albanais i trishtuar
Allemand traurig
Anglais sad
Arabe حزين
Chinois 伤心
Espagnol triste
Grec λυπημένος
Hébreu עצוב (m) / עצובה (f)
Italien triste
Portugais triste
Roumain trist
Russe грустный
Soninké sunonte
Turc üzgün
Ukrainien сумнийஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு