வரைவு குறிப்பேடு


Français brouillon
Albanais draft
Allemand Skizze / Schmierpapier
Anglais draft
Arabe ورق محاولات
Chinois 草稿
Espagnol borrador
Grec πρόχειρο
Hébreu טיוטה
Italien bozza
Portugais rascunho
Roumain ciornă
Russe черновик
Soninké ɲuxa
Turc taslak
Ukrainien чернеткаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்