வழக்கமாக தூங்க​வைக்கும் நேரம்


Français rituel d'endormissement
Allemand Einschlafrituale
Anglais bedtime routine
Arabe طقوس النوم
Chinois 睡前仪式
Espagnol ritual de sueño
Grec τελετουργικό ύπνου
Hébreu ריטואל לפני השינה
Italien routine del sonno
Portugais rituais para adormecer a criança
Roumain ritual de indormire
Russe сончас
Soninké xenqondimoxo
Turc yatma zamani rutini
Ukrainien ритуал перед сном, що допомагає заснутиசெயல்பாடுகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு