வீடு


Français maison
Albanais shtëpia
Allemand Haus
Anglais home
Arabe بيت/منزل
Chinois
Espagnol casa
Grec σπίτι
Hébreu בית
Italien casa
Portugais casa
Roumain casă
Russe дом
Soninké ka
Turc ev
Ukrainien дім
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி இடம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு