வெளியே போக


Français sortir
Albanais me dal
Allemand herauskommen / hinausgehen
Anglais exit
Arabe خروج
Chinois 走出
Espagnol salir
Grec βγαίνω
Hébreu לצאת
Italien uscire
Portugais sair
Roumain a ieși
Russe выходить
Soninké (nan) bagu
Turc çıkmak
Ukrainien виходитиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலையர் வகுப்பு