வேடிக்கை விளையாட்டுக்கான வட்டரங்கு


Français cirque
Albanais cirk
Allemand Zirkus
Anglais circus
Arabe سيرك
Chinois 马戏杂耍
Espagnol circo
Grec κρίκος
Hébreu קרקס
Italien circo
Portugais circo
Roumain circ
Russe цирк
Soninké siiriki
Turc sirk
Ukrainien циркஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு