கல்வி சுற்றுலாக்கள்


Français sorties scolaires
Albanais daljet shkollorë
Allemand Klassenausflüge
Anglais school trips
Arabe النزهات
Chinois 外出活动
Espagnol paseos de la escuela
Grec σχολικές εκδρομές
Hébreu פעילויות מחוץלבית הספר
Italien uscite
Portugais visitas de estudo
Roumain excursie școlară
Russe школьные экскурсии
Soninké bakke
Turc okul gezileri
Ukrainien шкільні екскурсіїஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு