γαλλικά [francais]

απεικόνιση εικόνων
συλλαβή
απαγορεύω
κλίνω
κλίση
γραμματική
επίθετο
παρατατικός
γράμμα
Λιεζόν/ ήχος σύνδεσης
πληθυντικός
πρόταση
σημείο στίξης
συμπλήρωμα
καθοριστικός
θηλυκό
μέλλοντας
αρσενικό
λέξη
συνηθισμένο ουσιαστικό
κατάλληλο ουσιαστικό
υπερσυντέλικος
ενικός
αντικείμενο
ρήμα
προφορές
προσωπικές αντωνυμίες
τύποι προτάσεων
λογοτεχνία
ορθογραφία
σύνταξη
να συμφωνούν
ενεστώτας
αόριστος
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]